Informacje nt. Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę !" - rok szkolny 2018/2019

logo trzymaj forme

Instrukcja zgłaszania szkoły do udziału w Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę !" - rok szkolny 2018/2019 - pdf 1

Zał. nr 1 - Program merytoryczny - pdf 1

Zał. nr 2 - Wykaz literatury - pdf 1

Zał. nr 3 - Postępowanie Komisji Konkursowej - pdf 1

Zał. nr 4 - Harmonogram Konkursu - pdf 1

Zał. nr 5 - Funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego - pdf 1