Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! Rok szkolny 2019/2020

logo trzymaj forme 

Państwowy Powiatowy Inspektor  w Rawiczu zaprasza do uczestnictwa w Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! - inicjatywy promującej zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym w Unii Europejskiej zasięgu.

W roku szkolnym 2019/2020 realizowana jest już dziewiąta edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! Adresatami Konkursu są szkoły podstawowe (klasy VI, VII i VIII) zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.

Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) Konkursu zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej w ramach strony https://konkurs.trzymajforme.pl/

Załączniki do pobrania:

1. Regulamin konkursu - pdf 1

2. Załącznik nr 1: Program merytoryczny „Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!” dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych rok szkolny 2019/2020 - pdf 1

3. Załącznik nr 2: Wykaz literatury „Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!” dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych rok szkolny 2019/2020 - pdf 1

4. Załącznik nr 3: Postępowanie Komisji Konkursowej „Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!” dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych rok szkolny 2019/2020 - pdf 1

5. Załącznik nr 4: Harmonogram „Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!” dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych rok szkolny 2019/2020 - pdf 1

6. Załącznik nr 5: Funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego - pdf 1

7. Załącznik nr 6: Zgoda rodziców dziecka na udział ucznia w Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! rok szkolny 2019/2020 - pdf 1