Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. +48 222 500 115

grzyby w koszykach

Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających w swoim składzie grzyby zawarty jest w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz.U. Nr 115, poz. 672).

Czytaj więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń